Zásuvky a vypínače Schneider jako součást komplexu inteligentních domácností


Co je to inteligentní dům? JistÄ› vás napadne Å™eÅ¡ení s pomocí nÄ›jakého chytrého elektronického zařízení, tedy napÅ™. samoÄinného ovládání osvÄ›tlení, vytápÄ›ní, stínící techniky, domácích spotÅ™ebiÄů, zabezpeÄovacích zařízení atd. V zásadÄ› by nám nÄ›co takového mÄ›lo zpříjemnit pobyt v domÄ› natolik, že nám odpadne starost o Å™adu podpůrných systémů.
ovládání domu.jpg
Inteligentní domácnost se postará o optimální provoz topného systému, otevírá vrata garáže, zabezpeÄuje objekt pÅ™ed nezvanými hosty a chrání jej pÅ™ed vznikem požáru, nebo pÅ™ed únikem vody. To jsou jen nÄ›které z příkladů tzv. systémů řízení, které lze jednoduÅ¡e pÅ™ipodobnit k výpoÄetní technice, resp. k optimálnÄ› nastavenému bÄ›hu operaÄního systému.
ustřižené kabely.jpg

KMX působí na trhu již více než 15 let

Systémů chytrých domácností je na trhu více, jedním z nejznámějších je KNX, který využívá ve své produktové řadě např. výrobce osvětlovací techniky .
VytvoÅ™it ucelený systém, který by byl jednotný, bylo námÄ›tem pro Å™adu firem. KNX tedy sdružuje více výrobců, kteří spolupracují na vývoji tÄ›chto technologií, což má význam pÅ™edevším pro koncového zákazníka. UvÄ›domují si to zejména konstruktéři ucelených a propojených zařízení. Pokud by totiž neexistoval jednotný systém, zanikla by podpora jednotlivých prvků, nebo celého systému zároveň, a koncepce inteligentních domů by se musela vyvíjet znovu od prvopoÄátku. Díky systému KNX dnes mohou zákazníci žádat o vzájemnÄ› kompatibilní prvky, napÅ™. senzory a Äidla stmívací, pohybová, protipožární, fotometrická, teplotní, vlhkostní, a další.
inteligentní domácnost přes wifi.jpg

Ovládání prvků inteligentní domácnosti z chytrého telefonu a domácí Wi-Fi sítě

Ve finále to tedy může vypadat tak, že lze do mobilního telefonu nebo tabletu naprogramovat samoÄinný pohyb žaluzií, nastavení stmívání a barevného tónu svÄ›tla podle denní doby, zapínání audiosystému doprovodné hudby pÅ™i různých příležitostech, ovládání žaluzií podle intenzity svÄ›tla v ložnici, spínání zahradního a balkonového osvÄ›tlení, nebo dokonce zabezpeÄení domu pÅ™i jeho opuÅ¡tÄ›ní tzv. odchodovým spínaÄem. Ten dokáže pÅ™i stisku jediného tlaÄítka vypnout navolené zásuvkové okruhy (napÅ™. kromÄ› chladniÄky a kotle vytápÄ›ní), a rovněž svÄ›telné okruhy. Vznikne tím dokonalá ochrana proti požáru, kdy se jeho pravdÄ›podobnost sníží na minimum.