Chcete zhubnout? Ukliďte v kuchyni


O jídle dennÄ› rozhodujete snad dvÄ› stÄ› krát, nÄ›kdy vÄ›domÄ›, nÄ›kdy podvÄ›domÄ›. To, kolik toho sníte, ale pÅ™edevším to, co sníte, má koneÄný vliv na to, jak vypadáte. Proto je dobré udÄ›lat pořádný úklid v kuchyni a ve svých stravovacích návycích. Mnoho potravin byste mÄ›li uložit do úrovní oÄí, tak, abyste na nÄ› vždy vidÄ›li. Je totiž prokázáno, že potraviny, které máte na oÄích, jíte ÄastÄ›ji a více. Proto by tam mÄ›lo být jen takové jídlo, které je vaÅ¡emu zdraví prospěšné. NÄ›které potraviny by naopak do vaší lednice mÄ›ly dostat zákaz vstupu, neboÅ¥ jsou pravou hrozbou pro vaÅ¡e hubnutí. Cesta k vysnÄ›né postavÄ› tak nebude tolik trnitá.
Jak tedy kuchyni uklidit a zorganizovat, abyste tam měli jen ty nejzdravější pokrmy?
banán u misky
LEDNIÄŒKA
Co do ní
1. neochucený tvaroh, který je skvÄ›lým zdrojem bílkovin. Pokud budete mít bílkovin málo, budete mít také Äasto chuÅ¥ na sladké.
2. ovoce a zeleninu, ty jsou bohatou zásobárnou vitamínů a vlákniny.
Co vyhodit
1. ochucené jogurty – zde bývají ukryté nebezpeÄné cukry.
2. máslo – používejte ho co nejméně, neboť je hodně kaloricky bohaté.
3. tuÄné a tavené sýry – tuÄné mléÄné bílkoviny by správnÄ› nemÄ›ly ve vaší lednici co dÄ›lat.
4. kupované salátové dresinky – i když lákají různými chutÄ›mi, ukrývají v sobÄ› mnoho cukru a tuku, stávají se tak zbyteÄnou kalorickou bombou. RadÄ›ji si udÄ›lejte chutnou domácí zálivku.
5. uzeniny – protože obsahují velké množství soli a tuků, mÄ›li byste je radÄ›ji hned vyhodit. Neprospívají totiž vaÅ¡emu zdraví, mohou pÅ™ivodit cukrovku Äi infarkt.
6. Majonézu – tuto kalorickou pohromu lidé pÅ™idávají do mnoho pokrmů. RadÄ›ji ji nahraÄte bílým jogurtem Äi hoÅ™Äicí.
7. Bagety a sendviÄe – tyto kupované polotovary obsahují snad vÅ¡echny výše jmenované neÅ¡vary. RadÄ›ji si sendviÄovou pochoutku udÄ›lejte sami ze zeleniny a nízkotuÄného sýru.
mražené potraviny
MRAZÃK
Co do něj
1. mraženou zeleninu – ta mívá dokonce více vitamínů než Äerstvá.
Co vyhodit
1. zmrzlina – i když je to pochoutka, je jednou z nejhorších variant, kterou můžete volit.
2. pizza a hranolky – protože obsahují mnoho sacharidů, doženou vás navíc ke konzumaci sladkého.