Kvalita i bezpečnost – vypínače Schneider


Je zcela jisté, že vypínaÄe v moderní domácnosti již nesplňují pouze designovou funkci, ale důležité je také to, jak jsou bezpeÄné a jak plní svou hlavní úlohu. Toto malé zařízení se stará o zapojení urÄitého elektrického zařízení do obvodu, pÅ™iÄemž je tÅ™eba, aby splňoval jisté bezpeÄnostní požadavky. Jinak by mohlo dojít k úrazu Äi dokonce smrti po kontaktu s elektrickým proudem.rozsvícená lampiÄka
VypínaÄe Schneider Lightpark tyto bezpeÄnostní požadavky splňuje s pÅ™ehledem. Nemusíte se tedy obávat neÄekaného elektrického výboje Äi jiného nebezpeÄí. Na bezpeÄnost užívání je zde kladen vysoký důraz stejnÄ› jako na kvalitu výrobků. Jednotlivé produkty jsou důkladnÄ› testovány, takže na trh se dostanou skuteÄnÄ› pouze bezpeÄné kousky. Se svým Å¡irokým sortimentem (termostaty, žaluziové ovladaÄe, různé spínaÄe, anténní, telefonní, datové, televizní, rádiové a další zásuvky, stmívaÄe, …) se tato spoleÄnost postará o celkové Å™eÅ¡ení elektroinstalace u vás.
NejrozšířenÄ›jší Å™adou vypínaÄů této firmy je Unica, která nabízí komplexní Å™eÅ¡ení elektroinstalaÄních přístrojů. Nabízena je hned v nÄ›kolika designech: Basic, Quadro, Colors, Allegro, Plus, Top Äi Systém. Tato Å™ada nabízí spoustu možností využití s jistotou skvÄ›lého vzhledu.starý vypínaÄ na rohu zdi
Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat tÅ™i Äásti. První z nich je montážní rámeÄek, tedy to, co zůstane skryto ve zdivu. Na nÄ›j se pak ukládá mechanismus v podobÄ› samotného tlaÄítka, kterým se vlastnÄ› zařízení ovládá. VÅ¡e pak upevní a celkový design zkrášlí krycí rámeÄek s možností spousty barev a novÄ› také materiálů. Plastové provedení bylo totiž rozšířeno o přírodní materiály (dÅ™evo, kov, bÅ™idlice), které celkovému vzhledu dodají na estetiÄnosti a originalitÄ›.
Nejen vypínaÄe, ale vÅ¡echny výrobky spoleÄnosti Schneider Electric jsou využívány v domácnostech a firmách po celém svÄ›tÄ›. Jejich vysoká kvalita totiž zaruÄuje dlouhovÄ›kost a jejich nadÄasový vzhled zase zajistí, že po Äase nebudou působit zastarale. A pokud se vám pÅ™ece jen zachce jiného vzhledu? Jednoduchou výmÄ›nu zvládnete za pár minut.