Co je třeba nakoupit do bytu a jak to vybírat


Vždycky, když se ÄlovÄ›k rozhoduje o tom, co si koupí, musí k tomu pÅ™ijít trochu holistickým přístupem. NejdůležitÄ›jší je, aby vÅ¡e pÄ›knÄ› ladilo a aby to do sebe zapadalo, nejen stylem, materiálem, ale také barvou. A to je možná na zaÅ™izování interiéru to nejhorší a nejtěžší.
zapínaÄ na hlavÄ› v kreslené podobÄ›
Ne vÅ¡ichni totiž máme skvÄ›lý cit na barvy a na tvary a mnohdy to proto dopadá trochu – svízelnÄ›. NÄ›kdy je nutné si pozvat tÅ™eba kamaráda nebo kamarádku, který Äi která ten cit má a doporuÄí vám Äi vám pomůže. Vždycky je ale dobré řídit se nÄ›kolika pravidly.

  1. Minimalismus je cíl, je to cesta

Vždycky je fajn mít co možná nejminimalistiÄtÄ›jší domácnost. ProÄ? NejvÄ›tším důvodem je univerzalita. Když se vám pozdÄ›ji v letech zmÄ›ní chutÄ›, můžete interiér jednoduÅ¡e zmÄ›nit, aniž byste museli nÄ›jak výraznÄ› zasahovat. Minimalismus znamená naprosté minimum a pouze to nejnutnÄ›jší s tím, co se vám líbí. Takže budete mít jednoduché pohovky, stůl, židle, kuchyňskou linku – prostÄ› tak, aby tam bylo co možná nejménÄ› ruÅ¡ivých prvků. To je základ. Pak, pokud si to nÄ›jak uzpůsobíte, to je na vás. Ale základ je takový, že je tÅ™eba Äinit co možná univerzálnÄ›ji. Protože Å¡etříte Äas a peněženku svému budoucímu já.velký symbol „ON“ v modrém kruhu

  1. Barvy musí ladit

Omezte barvy v interiéru na tÅ™i, maximálnÄ› ÄtyÅ™i a musí to být nÄ›jaké, které se pÄ›knÄ› hodí. Například bílá, Å¡edá Äi Äerná. Vždycky zvolte takové barvy, které vám budou ladit také s interiérem, nábytkem a také je tÅ™eba vzít v potaz další pÅ™edmÄ›ty ve vaší domácnosti, které budete muset uvést v soulad. KaždopádnÄ› nikdy není nic tak hrozného, jako když neladí i další přísluÅ¡enství, na které Äasto lidé zapomínají. Proto je nesmírnÄ› důležité myslet také na tohle, když vybíráte ty správné vypínaÄe a zásuvky LightPark

  1. Cítit se tam musíte dobře

Jako ve vÅ¡em, i tady se musíte cítit dobÅ™e, jakmile vÅ¡e dokonÄíte. Myslete tedy také na to, jak se tam budete cítit, případnÄ› jak se tam budou místní obyvatelé cítit.