Funkce produktů Asfora


O nutnosti elektroinstalaÄních produktů v naÅ¡ich domácnostech snad ani nemůže být pochyb. Jak jinak si zapojit k elektrické síti pro lidstvo dnes již nezbytné přístroje? Jak jinak si v noci rozsvítit? A co další možné funkce?
Nejdříve si pojÄme Å™adu Schneider Asfora Lightpraktrochu pÅ™edstavit. Jedná o jednoduché a pÅ™itom velmi stylové a moderní provedení, které lahodí oku. A velmi příjemný je také materiál na dotyk. V nabídce najdeme vÅ¡e, co od zásuvek Äi vypínaÄů můžeme požadovat. A jaké funkce tedy přístroje nabízí?sestava zásuvek

  • SpínaÄe slouží pro úÄely zapínání, pÅ™epínání a vypínání elektrických obvodů a spotÅ™ebiÄů. Díky tÄ›mto jednoduchým strojkům lze krátkodobÄ› tyto úÄely ovládat a mÄ›nit dle potÅ™eby. Mohou být otoÄné, tahové, kolébkové, páÄkové, tlaÄítkové a stiskací. Jejich nejÄastÄ›jší formou jsou vypínaÄe, kterými se ovládá svÄ›tlo.
  • StmívaÄe pÅ™edstavují zařízení, kterým se dá ovládat intenzita svÄ›tla v místnosti. Patří spíše mezi moderní přístroje, které zatím nejsou úplnÄ› běžnou výbavou domácností. Zatím se s nimi setkáme spíše v hotelích Äi jiných ubytovacích zařízeních.
  • Zásuvky 230V pomáhají pÅ™ipojit elektrické spotÅ™ebiÄe k síti a umožňují jim tak jejich fungování. Mohou být výsuvné, prodlužovací, výklopné, standardní a další běžné druhy prodlužovacích kabelů.
  • Anténní zásuvka umožňuje pÅ™ipojení televize Äi rádia. Může obsahovat obÄ› možnosti nebo jen jednu z nich. ÄŒasto je souÄástí také satelitní přípojka.
  • Datová zásuvka umožňuje pÅ™ipojení k poÄítaÄové síti.
  • Telefonní zásuvka slouží k pÅ™ipojení pevné linky do domácnosti. Mohou být v kombinaci s datovými.
  • Reproduktorové zásuvky umožňují dostat hudbu do vÅ¡ech místností v domácnosti bez nutnosti nevzhledných kabelů.
  • OvladaÄe žaluzií pomáhají nastavovat pÅ™irozené svÄ›tlo v místnosti dle aktuální nálady.

stará zásuvka
S touto širokou řadou svých funkcí Asfora přináší do domova pohodlí moderního bydlení. Pokud i vy hledáte kvalitu, spolehlivost a skvělý design, Asfora je pro vás jistě tou správnou volbou.