Světelné efekty s LED pásky technologie Philips Hue


Možná jste již zaslechli termín „chytrá domácnost“. Souvisí s propojením nÄ›kolika technologií v jeden celek, který z jednoho (nebo více) centrálních bodů ovládá napÅ™. osvÄ›tlení, vytápÄ›ní, stmívací techniku – elektromotory žaluzií a rolet, ÄiÅ¡tÄ›ní a desinfekci bazénu atp.aplikace chytré domácnosti v tabletu.jpg
Zapojení osvÄ›tlovacích bodů v domácnosti do „chytrého okruhu“ je nejÄastÄ›ji volený způsob, ale velmi záleží na tom, jakého výrobce zvolíte. TÄ›ch je na trhu nÄ›kolik desítek, mezi nimi vÅ¡ak pÅ™evažují různé asijské modely s vlastním softwarovým vybavením a nekompatibilním systémem s tÄ›mi ostatními. Pak se stává, že máte doma nÄ›kolik vzájemnÄ› nezávislých zařízení, která nelze využít jako jediný funkÄní zdroj. Å piÄkou v tomto oboru je technologie Philips Hue, která naopak kompatibilitu zajiÅ¡Å¥uje, a navíc spolupracuje s mamutími giganty – spoleÄnostmi Google a Apple, kteří podporují funkÄnost a stabilitu jednotlivých prvků zapojených do vÄ›tšího funkÄního systému. Ten může sestávat mimo jiné z chytrých žárovek, zářivek, panelů, ale také LED pásků.

Speciální LED pásky

SouÄástí této technologie jsou mimo jiné i speciální LED diodové pásky s názvem „Philips Hue LighStrip Plus“. Jejich instalace je nesmírnÄ› primitivní, staÄí je buÄ nalepit na zdivo nebo sádrokarton, Äi na dÅ™evÄ›ný obklad oboustrannou lepicí ? páskou. PÅ™i uchycení do nábytku je vÅ¡ak výhodnÄ›jší zapustit je pod viditelnou úroveň do kovové přídržné liÅ¡ty, která zároveň slouží jako chladicí médium. Diody se pÅ™i průtoku elektrického proudu mírnÄ› zahřívají, zahřívá se i napájecí zdroj, ovÅ¡em dÅ™evÄ›ný masiv Äi dÅ™evotříska v tomto případÄ› nejsou přímo ohroženy vznikem požáru. Chlazení spíše prodlužuje životnost samotného výrobku.ovládání chytré domácnosti z mobilu.jpg
Většina pásků je napájena přívodním transformátorem 230 V / 5 V, některé z nich lze napájet i z baterií. Lze je vzájemně spojovat nebo naopak zkracovat a ohýbat až do úhlu 90 stupňů. Umístíte je kamkoli vás napadne. Mohou svítit u stropu, u země, ve výklencích, na parapetech, pod sedací soupravou, v nábytkové sestavě, vždy podle vašich představ.