Dokaž že si umíš koupit svůj dům


Vždycky když jsem byla mladší, tak jsem straÅ¡nÄ› snila o tom, že si koupím dům, protože jsme žila od maliÄka v bytovce a bylo to takové straÅ¡nÄ› pro mÄ› krizové, protože ÄlovÄ›k je tam v takové té tísni. Když moje kamarádka žila v domÄ› a vždycky jsem byla u nich na návÅ¡tÄ›vÄ›, tak jsem byla straÅ¡nÄ› spokojená, protože u nich to bylo takové jiné než v té bytovce. PÅ™iÅ¡lo mi to tam i mnohem prostornÄ›jší a bylo to mnohem lepší, protože tam ÄlovÄ›k mÄ›l víc místa a dalo se tam dÄ›lat mnohem víc vÄ›cí a nebyl tam takový hluk jako na tÄ›ch bytovkách, právÄ› tÅ™eba u nás doma, protože tam pořád slyšíte sousedy, jak si nÄ›co povídají. A je to prostÄ› takové neklidné.
 
Cesta
 
A i když v noci spíte, tak sousedé tÅ™eba kolikrát i bouchají, vrací se po noÄní a prostÄ› to je takové Å¡patné. A vždycky, když jsem byla u té svojí kamarádky, tak mi vždycky říkala, že by vůbec nevymÄ›nila bytovku za nic jiného, protože prostÄ› ta bytovka s tím domem se nedá vůbec srovnat. SamozÅ™ejmÄ› roky ubíhaly a nakonec jsem se stala dospÄ›lou. A co jsem první udÄ›lala, tak jsem Å¡la ihned v 18 letech do práce. ZaÄala jsem pracovat v kanceláři, zaÄala jsem si vydÄ›lávat peníze a vzala jsem si hypotéku sama na sebe, protože jsem opravdu žila v tom, že prostÄ› jsme byli na té bytovce a já jsem tohle nechtÄ›la. ChtÄ›la jsem opravdu co nejdřív se osamostatnit a utéct pryÄ, takže jsem si prostÄ› vzala hypotéku, kterou mi schválili, a koupila jsem si opravdu svůj vysnÄ›ný dům.
 
Krása
 
SamozÅ™ejmÄ› to splácení bylo takové nároÄné, opravdu celá moje výplata Å¡la vždycky na splátku domu, takže prostÄ› to bylo takové opravdu hodnÄ› nároÄné, ale na druhou stranu jsem vždycky vÄ›dÄ›la, že si otevÅ™u ten dům a vím, že je můj a můžu si tam dÄ›lat cokoliv. SamozÅ™ejmÄ› moji rodiÄe mÄ› navÅ¡tÄ›vují a úplnÄ› jsou ze mÄ› nadÅ¡ení, že prostÄ› jsem v životÄ› dokázala nÄ›co, co oni prostÄ› nikdy nemÄ›li, protože oni opravdu celý život žili prostÄ› na té bytovce a hroznÄ› se jim tam líbí, ale nebojte, i straÅ¡nÄ› za mnou rádi jezdí.