Záleží i na detailech


NaÅ¡incům už pÅ™ipadne naprosto samozÅ™ejmé, že kdykoliv se zaÄne stmívat, rozsvítíme si. Zkrátka stiskneme vypínaÄ a je to. Za neménÄ› běžné pak považujeme tÅ™eba i to, že když si potÅ™ebujeme ohřát vodu, zasuneme šňůru od varné konvice do zásuvky, stiskneme vypínaÄ a už je to vyřízeno. A vypínaÄe mají i mnohé další přístroje a zařízení vÅ¡ude kolem nás.
OvÅ¡em nejednou v běžném životÄ› podceňujeme jejich úroveň. Až příliÅ¡ Äasto se vlastnÄ› ani na okamžik nezamyslíme nad tím, na co že to vlastnÄ› maÄkáme, kdykoliv chceme uvést nÄ›jaké to elektÅ™inou napájené zařízení v chod. Nebo si tÅ™eba i vÅ¡imneme, že to není zrovna ono, jenže vzápÄ›tí nad tím mávneme rukou s tím, že vypínaÄ je vlastnÄ› detail, který si příliÅ¡nou pozornost nezasluhuje.
zástrÄka a baterie
Může tomu být tak. I vypínaÄe po rodiÄích Äi prarodiÄích pÅ™ece mohou prokazovat naší generaci dostaÄující služby. OvÅ¡em pÅ™ece jenom už žijeme v jednadvacátém století a tudíž by možná nebylo od vÄ›ci si dopřát nÄ›co lepšího, nÄ›co na úrovni naší doby.
VezmÄ›te si tÅ™eba takové vypínaÄe Unica. Jakkoliv i zde jde ‚pouze o vypínaÄe‘, jsou tyto pÅ™ece jenom odliÅ¡né od toho, na co jsme zvyklí už odmala.
V tomto případÄ› jde o vlajkovou Å™adu vypínaÄů jedné ze svÄ›tových Å¡piÄek, jmenovitÄ› Schneider Electric, o vysoce modulární Å™adu Unica. A tato v nejednom ohledu pÅ™edÄí to, co mají Äetní naÅ¡inci ve svých příbytcích, na chatách, pracoviÅ¡tích a jinde.
Tento typ vypínaÄů se může pochlubit tÅ™eba jednotnými modulárními strojky, což kupujícím notnÄ› usnadňuje život. Protože se v takovém případÄ› daleko snáze vybírá to pravé a Å™eÅ¡ení je pak modulárnÄ›jší, optimálnÄ›jší.
A nemalou roli tu mimo to sehrává třeba i celá široká škála barev a jejich kombinací, respektive výběr z různých designů, díky nimž lze nalézt to pravé snad pro každý interiér.
dvě zásuvky
StaÄí vzít jeden jediný strojek a k nÄ›mu zvolit z mnoha různých rámeÄků. A výsledek vzbuzuje v každém interiéru daleko lepší dojem než vypínaÄe, jež jsme tu zdÄ›dili po pÅ™edchozích generacích. A jež jsou sice možná funkÄní, ale díru do svÄ›ta s nimi rozhodnÄ› neudÄ›láme.