Značkové versus OEM světelné LED diodové zdroje


U LED diodových svÄ›tel byl a je vždy nejožehavÄ›jší problém napájecí zdroj. Ve své podstatÄ› jde o miniaturní transformátor, který pÅ™evádí vstupní napÄ›tí 230 V na nízké hodnoty potÅ™ebné pro napájení polovodiÄů. Ten je také uvádÄ›n jako nejslabší Älánek kompaktního LED diodového svÄ›tla, a to ze dvou důvodů. Jednak je nutno jej dostateÄnÄ› chladit, a pak sám o sobÄ› omezuje životnost výrobku pÅ™edevším kapacitními kondenzátory. Zdroj je v žárovce zataven přímo v patici a chladí se vÄ›tÅ¡inou keramikou nebo slitinami hliníku. Moderní osvÄ›tlovací technika vÅ¡ak ve svém vývoji znaÄnÄ› pokroÄila a posunula životnost tÄ›chto svÄ›tel až za hranici 50 tisíc hodin. Jestliže budete tato svÄ›tla spínat dennÄ› po dobu 10 hodin, což je běžný průmÄ›r vÄ›tÅ¡iny domácností, funkÄní období výrobku pÅ™esáhne 13 let.

led žárovka

Délku provozu světel ovlivňuje především kvalita kondenzátorů a jejich chlazení

Životnost diodových žárovek závisí tedy primárnÄ› na kvalitÄ› napájecího zdroje a rovněž na kvalitÄ› samotných polovodiÄů. Délka provozu je sice vyvážena vyšší cenou výrobku, která ovÅ¡em neustále klesá. Na trhu se dnes objevují svítidla od různých producentů, kromÄ› tÄ›ch znaÄkových také levní konkurenti vÄ›tÅ¡inou z asijských zemí. Výrobci Philips, Osram, Panasonic, Samsung, Tesla, využívající moderní Äipy s MCOB diodami, se snaží i ve svém vlastním zájmu používat pÅ™i výrobÄ› zdrojů tepelnÄ› odolné kondenzátory, které jsou právÄ› tím klíÄovým prvkem omezujícím životnost produktů, ovÅ¡em s tímto přístupem nelze poÄítat u levnÄ›jších „OEM“ žárovek.

světlo

V souÄasné dobÄ› se v Asii vyrobí obrovské množství LED diodových žárovek, jejichž životnost je výraznÄ› nižší právÄ› kvůli nevhodné technologii výroby napájecích zdrojů a jejich chlazení, pÅ™itom cena je pouze o necelých 20 procent nižší než u znaÄkových produktů. ZkuÅ¡enosti z nákupu takových žárovek pÅ™es eBay potvrzují, že za výhodnou cenu natrefíte na kvalitní kus pÅ™ibližnÄ› s pravdÄ›podobností deseti procent.