Výbojka


Princip
NejÄastÄ›ji ji zpozorujeme jako uzavÅ™eno trubici, jenž má v sobÄ› speciální plyny. Podle nich se také řídí například barva vydávaného svÄ›tla. Poté se musí do ní zavést alespoň dvÄ› elektrody, které jsou zapojeny k elektrickému proudu. Tato eklektická energie se rázem mÄ›ní na svÄ›telnou energii, což je pro nás velice klíÄové. Dále nesmíme zapomenout na její rozdÄ›lení podle tlaku. Dokonalým příkladem tohoto výrobku je oblouková lampa, protože tam můžeme dokonale pozorovat tento fyzikální jev. OvÅ¡em není problém ji použít i k jiným úÄelům. úsporná žárovkaNapříklad se běžnÄ› využívá jako usmÄ›rňovaÄ. Již zmínÄ›né elektrody se dÄ›lí na kladnou a zápornou. Jinými slovy jedna je anoda a druhá katoda. Velkou výhodou je možnost svícení spousty odstíny barev, což se Vám u obyÄejné žárovky nikdy nepodaří. Například pokud si koupíte produkt s obsahem neonu, tak se dá velice efektivnÄ› využít na nápisy. Ten oznaÄuje tÅ™eba název nÄ›jakého restauraÄního zařízení Äi hotelu. Má nádhernou Äervenou barvu, jenž je dobÅ™e viditelná. Dále je velice známý xenon, protože je využíván do svÄ›tlometů pod stejnojmenným názvem žárovek. Nesmíme zapomínat ani na Argon, jenž svítí nádhernou fialovou. Takže sami vidíte, že nabídnou spousty barev a druhů.stará žárovka
Nákup
Hlavním parametrem pÅ™i nákupu je svítivost, barva svÄ›tla a životnost. Pokud výbojku chcete do automobilu, tak pamatujte, že jediná legální barva je bílá. OvÅ¡em může být lehce namodralá, což je jediný výjimka v zákonÄ›. Svítivost musí být dostateÄná, ale v žádném případÄ› nesmíte oslňovat protijedoucí vozidla. Daný typ najdete v servisní příruÄce. SamozÅ™ejmÄ› nezapomeňte na zadaný příkon. VýbÄ›r je opravdu veliký, takže můžete vybírat z produktů o příkonu 20 W až 2 000 W. Kvalitní a Å¡iroký výbÄ›r výbojek je na Lightpark. S životností zde žádný problém nebude, protože vydrží až okolo 20 000 hodin svícení, což je opravdu dobrá životnost.