Výbojka je stále nejsilnější světelný zdroj


Provoz veřejného osvětlení

OsvÄ›tlení chodníků a silnic na katastrálním území obcí a mÄ›st je jednou z pÅ™edností moderní doby. Není totiž uzákonÄ›no jako povinná souÄást infrastruktury, ale považuje se již za samozÅ™ejmost. V ÄŒesku najdete jen nÄ›kolik výjimek, kde se tato služba neprovozuje. Úhrada za dodávku elektrické energie je hrazena z obecního rozpoÄtu a urÄitou roli tu hraje také využití alternativních zdrojů energie, napÅ™. solární.svÄ›tla na silnici
SouÄástí napájení celé soustavy bývají i nÄ›která dopravní znaÄení, objekty autobusových zastávek, parkové zóny atd. Spínání jednotlivých Äástí obvodů probíhá pomocí Äasového nebo fotocitlivého spínaÄe, a to vždy postupnÄ› v Äasovém odstupu, aby nebyla pÅ™etížena vstupní rozvodná síť. Zajímavé ovÅ¡em je, že z celkového objemu dodané elektÅ™iny v rozvodné síti tvoří osvÄ›tlování chodníků a silnic v obcích pouhé jedno procento z celkového objemu spotÅ™eby v republice.

Výbojky nebo LED diody

Vývoj LED diodových zdrojů se neustále posouvá kupředu a dosáhl již takového stupně, že nejsilnější svítidla mohou konkurovat po stránce technických parametrů výbojkám. Ty prozatím stále dominují, zejména vysokotlaké sodíkové, ale obraz blízké budoucnosti nedokáže nikdo odhadnout. Výhody výbojkového svítidla jsou však stále zřejmé, připomeňme si ty nejpodstatnější:
Není nutná demontáž celého svítidla – u LED diodových reflektorů musíte pÅ™i poruÅ¡e a na konci životnosti mÄ›nit celé svítidlo v cenových relacích desítek tisíc korun, zatímco u stávajícího typu staÄí vymÄ›nit pouze samotný zdroj.
Výroba nevyžaduje podstatné zásahy a změny v technologii – tím pádem výrazně klesají náklady na údržbu a provoz.osvětlení města
Enormní výkon – sodíkové výbojky Lightpark jsou stále nejvýkonnÄ›jší osvÄ›tlovací technikou na svÄ›tÄ› s enormním svÄ›telným tokem, tím pádem je možné snížit poÄet stožárů veÅ™ejného osvÄ›tlení.
Ideální barevné podání – ze zdravotního hlediska vyzařují sodíkové páry teplý odstín bílého světla, který nepůsobí rušivě a nezpůsobuje problémy se spánkem.