Používáte ke svícení LED?


Máte mne po pÅ™eÄtení otázky, jež ? zaznívá v titulku, za blázna? Pokud ano, pak patříte už mezi vÄ›ru nemnohé z naÅ¡inců, kteří stále jeÅ¡tÄ› nejsou v obraze a tak jaksi potÅ™ebují doplnit znalosti.
Protože my vÅ¡ichni, kdo víme, oÄ jde, už se tomuto dávno ani trochu nedivíme. Víme totiž, že LED není led a že tedy nevyzvídám, zda si doma svítíte zmrzlým kusem vody. Jímž se pochopitelnÄ› vůbec svítit nedá.
Mám totiž na mysli onu moderní technologii, jež nám umožňuje svítit takÅ™ka jako za starších Äasů, zároveň vÅ¡ak daleko úspornÄ›ji a efektivnÄ›ji. Tedy LED žárovky, LED osvÄ›tlení a LED svÄ›telné zdroje.

závěsné žárovky

Jsou to právÄ› LED žárovky, jež dnes lidem umožňují Å¡etÅ™it jak energii, tak i vlastní peněženku, což je jednoznaÄnÄ› moudré rozhodnutí. PrávÄ› jimi lze dosáhnout až devadesátiprocentní úspory na spotÅ™ebÄ› elektÅ™iny a souÄasnÄ› vydÄ›lávat i na tom, že je jejich životnost mnohonásobnÄ› delší než u dřívÄ›jších klasických žárovek, nÄ›kdy až patnáct let, respektive 15000 hodin svícení.
Pokud se tedy ÄlovÄ›k rozhodne do LED investovat, může si být jist, že se mu vynaložené peníze nÄ›kolikanásobnÄ› vrátí, jakkoliv se zdá být poÅ™izovací cena skuteÄnÄ› nemalá.

To vÅ¡ak logicky jenom v případÄ›, vsadí-li jedinec na osvÄ›dÄenou kvalitu, tedy na znaÄkové zboží typu Osram, Megaman nebo Philips; protože různé pochybné imitace pochopitelnÄ› ani významnou úsporu ani dlouhou životnost nezaruÄují.
Vzhledem k výdrži LEDek je vÅ¡ak mít pochopitelnÄ› na zÅ™eteli nejen cenu a kvalitní znaÄku, ale i další vÄ›ci. PÅ™edevším svÄ›telný tok, teplotu svÄ›tla, index podání barev a typ závitu a patice. Protože je skuteÄností, že ne každé z nabízejících se svÄ›tel dÄ›lá oÄím toho kterého ÄlovÄ›ka dobÅ™e a ne do každého typu objímky se dá zaÅ¡roubovat každé z tÄ›chto svítidel.

žárovky

A tak byste si rozhodnÄ› mÄ›li koupi LEDky důkladnÄ› promyslet. Abyste chápali, oÄ jde, a rozhodli se správnÄ›, nejlépe, jak to jenom jde. PřípadnÄ› byste se mÄ›li i poradit s odborníky.
Aby vám doma tÅ™eba po dlouhé roky nesvítilo nÄ›co nepříjemného pro oÄi nebo abyste neschovávali koupené bez užitku do sklepa Äi skřínÄ› s tím, že to použijete leda v případÄ›, že bude vážnÄ› nejhůř. Což by byla Å¡koda.