Možností existuje skutečně mnoho


Možná vás napadlo hned nÄ›kolik možností a vůbec jste si nevzpomnÄ›li na jednu důležitou vÄ›c. Ale to tak bývá i v životÄ›. Mnohdy upÅ™ednostníme nÄ›co, co je viditelné a zapomínáme na vÄ›ci, které jsou skoro skryté, ale nesmírnÄ› důležité. DobÅ™e, že vás nemáme napínat? SamozÅ™ejmÄ›, že bez zásuvek a vypínaÄů se prozatím neobejdeme. I kdyby elektrikář provedl ty nejlepší rozvody, ale schovaly se pod omítku, tak nám nic neprospÄ›jí. Možná nÄ›kdo v budoucnosti vynalezne za nÄ› možnou náhradu, ale zkrátka prozatím se musíme spokojit s jejich službou. A upřímnÄ› v elektronické dobÄ› plné moderních techniky a spotÅ™ebiÄů se bez tÄ›chto komponentů skuteÄnÄ› neobejdeme.

kabely

Kam je můžeme umístit?
PotÅ™ebujeme je prakticky úplnÄ› vÅ¡ude. Pravda, nÄ›kdy jich bude zapotÅ™ebí ménÄ›, nÄ›kde zase bude lepší pÅ™idat, než by nám chybÄ›ly. Například v ložnici staÄí skuteÄnÄ› jen na pouhou lampiÄku k noÄnímu stolku, maximálnÄ› jednu volnou, pokud zde máme toaletní stolek a potÅ™ebovali bychom například kulmu na vlasy, případnÄ› zapojit vysavaÄ. Ale na druhou stranu v kuchyni si to pÄ›knÄ› užijeme. VždyÅ¥ jen kolik spotÅ™ebiÄů zde budeme potÅ™ebovat, tady se rozhodnÄ› vyplatí neÅ¡etÅ™it a když se dají hezky do vícenásobného rámeÄku, tak i pÄ›knÄ› budou vypadat. Navíc, když budeme vybírat z produktů zásuvek Schneider, tak i barvy můžeme pustit podle potÅ™eby do místností. V koupelnÄ› bychom se pak mÄ›li zamyslet jeÅ¡tÄ› nad umístÄ›ním různých zón a také by se zde vyplatilo mít zásuvky chránÄ›né oddÄ›lovacím transformátorem nebo samoÄinným odpojením od zdroje. Není to klasické prostÅ™edí, a proto bezpeÄnost je na prvním místÄ›.

poÄítaÄe

Chytrá domácnost s chytrou zásuvkou

Dnes žijeme v dobÄ› modernizace snad úplnÄ› vÅ¡eho. Chytré domácnosti ovlivňují nejednu domácnost, samozÅ™ejmÄ› není divu, vždyÅ¥ pÅ™ináší urÄitý komfort. Pak je celkem logické, že nestaÄí obyÄejné a efektivní zásuvky. VyzkouÅ¡et se dají i chytré. Jsou v podstatÄ› jednoduÅ¡e nastavitelné a samozÅ™ejmÄ› kdo se rád kochá v novinkách a vysokých standardech, tak tomu doma nesmí chybÄ›t. Jen klepnutí do svého chytrého telefonu vám pomohou ovládat vaÅ¡e elektronická zařízení a budou k tomu potÅ™ebovat pouze Wi-Fi. To je samozÅ™ejmÄ› výhodné, pokud jsme zapomnÄ›li nÄ›co vypnout nebo zhasnout.