LED žárovky E27 snižují spotřebu energie a mají dlouhou životnost


Nezanedbatelná úspora energie

Koncem roku 2018 se v naší spoleÄnosti rozpoutaly bouÅ™livé diskuse, které rozvířila média kvůli oÄekávanému růstu cen elektrické energie a dalších komodit (napÅ™. zemního plynu). Mnoho stávajících zákazníků zaÄalo mÄ›nit dodavatele, ti se pochopitelnÄ› zaÄali pÅ™edhánÄ›t ve snaze pÅ™iklonit si zákazníka na svou stranu, ale to podstatné nakonec zůstalo na samotných odbÄ›ratelích – totiž Å™eÅ¡ení, jak energií zbyteÄnÄ› neplýtvat.

rozsvícená lampiÄka na noÄním stolku

Jednou z možností výrazných úspor je výmÄ›na svÄ›telných zdrojů za úspornÄ›jší a v tomto smÄ›ru nemají LED diody konkurenci. StaÄí si jednoduÅ¡e na kalkulaÄce spoÄítat náklady na elektÅ™inu napÅ™. v centrálním svítidle v kuchyni, v ložnici a v dÄ›tském pokoji, kde postaÄí 9 W zdroj namísto 60 W žárovky, anebo LED pásky Äi zářivky nad kuchyňskou pracovní deskou o příkonu 11 W, kde není nutné svítit klasickou zářivkou 75 W. A tak se pak spolu s moderními domácími spotÅ™ebiÄi (úspornou chladniÄkou, praÄkou atd.) můžete dostat až na průmÄ›rnou spotÅ™ebu tří až ÄtyÅ™ kWh dennÄ› namísto původních osmi až deseti. PÅ™i dneÅ¡ních cenách elektÅ™iny to není zanedbatelná položka.
LED diody na servru

Životnost rovněž nemá konkurenci

LED svítidlům nemůže v tomto ohledu konkurovat žádný svÄ›telný zdroj, průmÄ›rná životnost již pÅ™esahuje desítky tisíc hodin, u nÄ›kterých typů dosahuje až 100 tisíc hodin provozu. Nejlépe jsou na tom svítidla s externím napájecím zdrojem, napÅ™. bodovky nebo pásky, kde lze v případÄ› selhání zdroj vymÄ›nit samostatnÄ›. Samotné diody a elektronické Äipy totiž pracují spolehlivÄ› i nÄ›kolik desítek let.

PÅ™i dneÅ¡ních velmi nízkých cenách za LED žárovky E27 je to investice do budoucnosti, kdy nebudete muset Å™adu let Å™eÅ¡it žádné výmÄ›ny prasklých žárovek a podobné nepříjemnosti. A pÅ™iznejme si, že by bylo zbyteÄné nÄ›kolikrát do roka lézt po Å¡taflích a nahrazovat vysloužilé staré „edisonky“, když můžeme trávit Äas nÄ›Äím příjemnÄ›jším.