Kompaktní zářivky jsou stále žádané


Srdcem domova je opÄ›t kuchynÄ›. Zde trávíme pomÄ›rnÄ› dostatek Äasu, a proto je více než nutné si pořádnÄ› rozvrhnout její dispoziÄní rozmístÄ›ní, abychom se zde nejen cítili dobÅ™e, ale aby se nám zde i dobÅ™e pracovalo. SamozÅ™ejmÄ› je důležité rozmístÄ›ní nábytku a spotÅ™ebiÄů, tak aby to pÄ›knÄ› ladilo do stylu bydlení. OvÅ¡em bez správného osvÄ›tlení se moc daleko nedostaneme. Zde je dobré rozvážit nejen vedení elektÅ™iny a následnÄ› jeho ukonÄení vypínaÄi se spoustu zásuvek, ale i možnosti osvÄ›tlení, kterého není na tomto místÄ› nikdy dostatek. Také je dobré pouvažovat o úsporném svícení, které nám dovolí pracovat a svítit i delší dobu. Klasickým žárovkám odzvonil svým způsobem umíráÄek a na jejich stupínek nastoupily úsporné, které mají své obdivovatele a uživatele dodnes.
Obývací Pokoj 57

Je opravdu úsporným produktem nebo je to přežitek

Když nastoupila tato technologie na Äeský trh, tak mnoho lidí na ní pÅ™eÅ¡lo z klasických žárovek. Říkávalo se jim úsporné a to v podstatÄ› byla pravda, jelikož skuteÄnÄ› se na rozdíl od tepelných uÅ¡etÅ™ilo. Její ale správný název je kompaktní žárovka neboli zářivka a na trhu má také svoje místo, například nabízí pomÄ›rnÄ› sluÅ¡ný výbÄ›r od různých výrobců. V podstatÄ› se jedná o elektrický zdroj svÄ›tla, který pracuje na shodném principu jako lineární zářivka. OvÅ¡em byly vytvoÅ™eny do jiného tvaru, právÄ› za úÄelem náhrady za běžnou žárovku. Můžeme pak rozliÅ¡ovat nejen tvarovÄ› úzké, baňaté, dlouhé nebo krátké, rozhodující bude vždy závitová patice.
Světlo Úsporná Zářivka

Existuje ještě něco víc

Tak jako mÄ›ly klasické žárovky svoje nástupkynÄ›, ani v tomto případu to není o nic lepší. I zde je pomalu vytlaÄuje ven například liniové LED osvÄ›tlení. Jedná se nejen o úspornou formu svícení, ale také je dokonale moderní a efektivní. Zajistí v místnosti optimální svÄ›telnou pohodu a vytvoří velmi příjemné prostÅ™edí k bydlení. Pak můžeme nechat snadno interiér nechat vyniknout pod jejich praktickým nasvícením. Navíc nám umožní být kreativní a instalovat svÄ›tlo na místa, tak by nás to dříve ani nenapadlo, jako například do skřínek nebo podhledů.