LED zářivky jako náhrada běžných fluorescenčních trubic


Tvůrci polovodiÄových svítidel se zaměřili i na náhradu klasických fluorescenÄních zářivkových trubic. Je totiž známo, že ve svÄ›tÄ› je v souÄasné dobÄ› stále v provozu nÄ›kolik stovek miliard zářivek s elektromagnetickými pÅ™edÅ™adníky, které zbyteÄnÄ› zatěžují planetu vysokým odbÄ›rem elektrického proudu. Lidé tak mají možnost postupnÄ› pÅ™echázet na levnÄ›jší a bezpeÄnÄ›jší provoz LED zářivek.
neon trubice

Čím se od sebe liší diody a fluorescenÄní svítidlo

Výhodou LED diodových trubic je fakt, že pasují do běžných zářivkových těles. Vyrábí se tedy s koncovkami patic T8 G13 a lze je bez problémů použít pro výměnu. Pouze je třeba uvědomit si fakt, že diody nevyužívají ani předřadník a ani startér. Pracují na jiném principu, a jestliže chcete výměnu provést, musíte předřadník se startérem demontovat. Jaké mají diody výhody a vyplatí se vůbec tato výměna?
LevnÄ›jší provoz – jsou konstruovány tak, že pro stejnou hodnotu svÄ›telného toku spotÅ™ebují menší množství elektrického proudu. Jsou tudíž výraznÄ› úspornÄ›jší a jejich provoz je ekonomiÄtÄ›jší.
Životnost – ta je řádově o 100 – 200 procent vyšší.
BzuÄení a blikání – tyto jevy jsou u starých typů fluorescenÄních zářivek průvodním jevem, způsobuje to analogový pÅ™edÅ™adník, který využívá frekvence střídavého proudu 50 Hz. Dochází pÅ™i tom k nepříjemnému chvÄ›ní celé konstrukce a stroboskopickému jevu, jež lze citlivým zrakem odhalit. PolovodiÄové trubice ani neblikají, ani nebzuÄí.
skleněná trubice
Konstantní svÄ›telný tok – na rozdíl od klasických trubic se v průbÄ›hu Äasu nemÄ›ní svítivost, zůstává stabilní prakticky po celou dobu životnosti.
Plast vs. sklo– LED diodové trubice se vyrábí z plastu, což je znaÄnou výhodou této technologie. Jsou tudíž mnohem bezpeÄnÄ›jší než sklenÄ›né, snadno rozbitné baňky. Zatímco u skla staÄí jen mírný poklep a máte rázem na zemi na tisíc sklenÄ›ných úlomků, plastový válec stejnou silou nepoÅ¡kodíte, maximálnÄ› poÅ¡krábete, anebo dojde k jeho naprasknutí.