I světelné zdroje mají své osudy


Zatímco naÅ¡i pÅ™edkové mohli v noci využívat pouze mÄ›síÄní svÄ›tlo anebo si vzít na cestu zapálenou louÄi, my máme v tomto ohledu daleko Å¡irší možnosti. Jedním ze svÄ›telných zdrojů, který je v souÄasné dobÄ› velice využíván, je výbojka. Její uplatnÄ›ní je opravdu velice Å¡iroké. StejnÄ›, jako rozmanitost tÄ›chto svÄ›telných zdrojů.svítící reflektor.jpg

 • Pokud bychom chtÄ›li výbojku popsat z technického hlediska, pak bychom Å™ekli, že je to uzavÅ™ená trubice, ve které je smÄ›s plynů.
 • Do trubice zasahují elektrody, které mají za úkol pÅ™ivádÄ›t elektrický proud do plynové náplnÄ›.
  • V tu chvíli vzniká velice intenzivní svÄ›tlo různého zbarvení.
  • Barva svÄ›tla je urÄena druhem plynů, které jsou zde obsaženy.

NÄ›které druhy výbojek pomalu zanikají a nÄ›které se naopak dostávají stále více na výsluní zájmu. Jednou z tÄ›ch, které skonÄily v propadliÅ¡ti dÄ›jin, je i výbojka rtuÅ¥ová. Už nÄ›kolik let je zákaz prodeje tohoto druhu svÄ›telného zdroje. Jednalo se o jeden z prvních typů výbojek, které naÅ¡ly uplatnÄ›ní po celém svÄ›tÄ›.

 • ZaÄaly nahrazovat klasické žárovky, oproti kterým mÄ›ly vyšší svítivost i delší dobu životnosti.
 • PostupnÄ› je ale doslova pÅ™eválcovaly mnohem kvalitnÄ›jší svÄ›telné zdroje.
  • Na nÄ›kterých místech jsou ale rtuÅ¥ové výbojky dodnes k vidÄ›ní.
  • Je to pÅ™edevším na vesnicích nebo v továrních halách.

ÄtyÅ™i rozsvícená stropní svÄ›tla.jpg

Světlo jako zdroj inspirace

Dnes si můžete vybrat výbojku pÅ™esnÄ› podle úÄelu, ke kterému bude používána. Anebo je možné vybírat podle výrobce.

 • VýbÄ›r je tedy možný podle
  • příkonu
  • produktové Å™ady
  • tvaru zdroje Å™ady
  • teploty chromatiÄnosti
  • svÄ›telného toku
  • typu reflektoru
  • pracovní polohy.

Moderní svÄ›telné zdroje jsou také zdrojem inspirace pro bytové designéry, kteří s jejich pomocí mohou dotvoÅ™it každý interiér doslova k dokonalosti. PÅ™i nákupu výbojek je ale nutné volit takového výrobce, který zaruÄuje dostateÄnou kvalitu.