Éra Edisonových žárovek pohasla na konci roku 2011


PoÄínaje rokem 2012 zaÄal platit zákaz prodeje vláknových žárovek, jakožto svÄ›telného zdroje, jsou k sehnání pouze v nÄ›kterých specializovaných prodejnách jako topné tÄ›leso pro chovatele plazů, a podobné úÄely. I pÅ™esto se vÅ¡ak v mnoha Äeských domácnostech tÄ›mito žárovkami stále svítí. Jejich efektivita je ale velmi nízká a pÅ™i dneÅ¡ních cenách elektrické energie jde o zbyteÄné plýtvání penÄ›zi. PÅ™ekvapivé je také, že se vláknovými žárovkami svítí nejen v domovech seniorů, kde lze pÅ™edpokládat nižší informovanost a zájem o nové technologie, ale také mezi lidmi mladšími.vláknová žárovka a kompaktní zářivka
Edisonův vynález si vÅ¡ak získal za více než sto let jeho využívání velmi dobrou povÄ›st svÄ›telného zdroje s velmi dobrým podáním barev. Proto se také Å™ada lidí zdráhá pÅ™ejít na nÄ›co jiného. Napomáhá tomu také nepříliÅ¡ dobrá povÄ›st prvních kompaktních zářivek a LED diodových žárovek, které byly v dobÄ› jejich uvedení na trh nejen velmi drahé, ale vyzaÅ™ovaly spíše chladné odstíny, jež nebyly vhodné do místností, kde lidé odpoÄívají a tráví svůj volný Äas.

Jaké jsou možnosti náhrady vláknových žárovek v domácnosti

Dnes máme na výbÄ›r náhrady vláknových žárovek v podobÄ› buÄ LED diodového zdroje, nebo kompaktní zářivky. Oba typy se vyrábí v mnoha druzích provedení, mezi nimi i s nejrozšířenÄ›jší koncovkou – závitem E27, a jejich tvar nÄ›kdy kopíruje i vzhled klasické žárovky. Mají vÅ¡ak ve srovnání s Edisonovým vynálezem mnohem vyšší úÄinnost a delší životnost.vláknová žárovka ve svítidle
Dnes je také možné zvolit si vhodnou barvu bílého svÄ›tla – buÄ studenou, neutrální, nebo teplou bílou. Studené odstíny se hodí spíše pro pracoviÅ¡tÄ›, napÅ™. k psacímu stolu, nebo do dílny, a teplá bílá nachází využití v obývacích a dÄ›tských pokojích nebo v ložnicích. Pro osvÄ›tlení kuchyňské linky je pak ideální neutrální bílá.
Kromě Edisonova závitu je na trhu ještě několik druhů patic žárovek a velký úspěch také sklízí LED panely a pásky, které jsou velmi variabilní, mají velmi nízkou spotřebu energie a lze je využít pro velmi rozmanité druhy aplikací v domácnosti.