W5W do obrysových světel nemusí být jen obyčejné „tuctové“


Autožárovky do pÅ™edních svÄ›tlometů se dÄ›lí do tří základních kategorií na svÄ›tla tlumená (potkávací), dálková a obrysová (parkovací). NÄ›které svÄ›tlomety využívají pro tlumená i dálková svÄ›tla jediného zdroje – dvouvláknových žárovek, moderní vozy vÅ¡ak mají obvykle tato svÄ›tla rozdÄ›lená (autožárovky H7). Pro svÄ›tla parkovací se standardnÄ› používají nejÄastÄ›ji drobné žároviÄky oznaÄované jako W5W Lightpark.cz. Mají velmi malý odbÄ›r energie a mohou se ponechat rozsvícené i delší dobu, aniž by hrozilo vybití akumulátoru. mÄ›stský veÄerní provoz.jpg

ProÄ zvolit typ Cool Blue

Výrobce Osram nabízí na trhu produktovou Å™adu Cool Blue vÄetnÄ› obrysových žárovek. VyznaÄuje se až o jednu Ätvrtinu vyšším jasem než běžné žároviÄky a zároveň vyzaÅ™uje barvu o teplotÄ› chromatiÄnosti 4200 K, tedy neutrální bílou s lehkým namodralým nádechem.

Stylový vzhled

Pokud vsadíte na chladnÄ›jší odstín, který se dnes zaÄíná stávat běžným standardem, bude osvÄ›tlené vozidlo působit mnohem lépe, než s konvenÄními autožárovkami. Zní to tak trochu nadnesenÄ›, ale vzhled má také svá opodstatnÄ›ní. Nenosíme pÅ™ece odÄ›vy a obuv jen proto, aby nás chránily pÅ™ed vnÄ›jšími vlivy, oblékáme se a obouváme zároveň podle svého vkusu a teprve vnÄ›jší dojem pÅ™i pohledu do zrcadla nebo na druhého ÄlovÄ›ka utváří celkový obraz. Kdyby tomu tak nebylo, mohli bychom být vÅ¡ichni odÄ›ni do jednotvárných uniforem. Na žárovky v autÄ› to platí rovněž a jistÄ› zaznamenáte rozdíl, jestliže spatříte vedle sebe dva stejné vozy – jeden z nich bude zablácený, pokrytý prachem, se Å¡pinavými autoskly, bez poklic na discích kol a s obyÄejnými autožárovkami o teplém barevném odstínu. Vedle nÄ›j bude nablýskaný vůz s poklicemi a s chladnÄ›jší barvou svÄ›tel vypadat mnohem lépe.pÅ™ední svÄ›tlomet Mercedesu.jpg

Důraz na bezpeÄnost

Stylový vzhled vÅ¡ak není tím hlavním důvodem, proÄ se výrobce Osram soustÅ™edil na lepší podání barev a intenzivnÄ›jší jas. Model Osram Cool Blue Intense W5W zvyÅ¡uje bezpeÄnost posádky v zaparkovaných vozidlech a samozÅ™ejmÄ› i vÅ¡ech ostatních úÄastníků, kteří zaparkované auto míjí na silnici. Dříve se obrysovým svÄ›tlům říkalo „parkovaÄky“ ze zcela zjevného důvodu, protože se uvádÄ›ly do provozu vždy pÅ™i parkování na místech spoÅ™e osvÄ›tlených, poblíž nepÅ™ehledné krajnice, v rovince za zatáÄkou, nebo na neosvÄ›tleném parkoviÅ¡ti.