Služby finančních poradců


FinanÄní poradenství je dnes souÄástí běžného trhu práce. FinanÄní poradce je ÄlovÄ›k, který poskytuje odborné rady lidem v oblasti jejich privátních financí. Pomáhá sjednat finanÄní služby, jako jsou pojistky, spoÅ™ení, pojiÅ¡tÄ›ní života, majetku, hypotéky a úvÄ›ry. FinanÄní poradci vÅ¡ak nemají příliÅ¡ dobrou povÄ›st, Äasto jsou totiž živeni pÅ™edevším samotnými institucemi, které poskytují právÄ› ty výše popsané služby.

kalkulaÄka na papíře

FinanÄní poradenství je pomÄ›rnÄ› hodnÄ› zdiskreditovaný obor pÅ™edevším kvůli financování poradců. Poradci totiž mohou mít smlouvu s nÄ›kolika institucemi, a nabízet jejich produkty bez ohledu na to, co je pro klienty nejlepší. SamozÅ™ejmÄ› že každý z nás si chce vydÄ›lat hodnÄ› penÄ›z a tím pádem rady nezávislých finanÄních poradců nejsou zrovna nejlevnÄ›jší. Bohužel i tito finanÄní poradci mohou být motivováni výškou provize od instituce, pro kterou sjednají hodnÄ› produktů. Bohužel musíte poÄítat s tím, že běžný finanÄní poradce vám neporadí úplnÄ› objektivnÄ›.

FinanÄní poradenství vÄ›tÅ¡ina z nás Å™eší ve chvíli, kdy investuje peníze, nebo kupuje nemovitost. ÄŒasto pak finanÄního poradce domlouvají samotné realitní kanceláře, které s nimi také mají smlouvu. Mnohdy ale díky tomu získáte výhody, které by vám běžný finanÄní poradce nezískal. Spousta realitních kanceláří nabízí různá zvýhodnÄ›ní pro ty, kteří využijí služeb právÄ› toho jejich finanÄního poradce. Pokud chcete mít finanÄního poradce vlastního a nevíte si rady, kde jej sehnat, zkuste se poptat vaÅ¡ich blízkých přátel, tÅ™eba mají dobrou zkuÅ¡enost a ví, na koho se obrátit.
figurka úÄetního

Pokud nejste spokojeni se službami vaÅ¡eho finanÄního poradce, pak se nebojte bránit. Oslovit můžete organizaci, která práci tohoto finanÄního poradce zastÅ™eÅ¡uje. Pokud se vám nezdá spolupráce vaÅ¡eho finanÄního poradce s nÄ›kterou z institucí, oslovit samozÅ™ejmÄ› můžete i ÄŒeskou obchodní inspekci.