S LED žárovkami můžete začít šetřit elektrickou energii


Jedním z důvodů, proÄ svou pozornost zaměřujeme k LED žárovkám, je cena elektrické energie. Není zrovna zanedbatelná, což velmi tvrdÄ› pocítili majitelé Å™eÅ¡ení vytápÄ›ní objektů elektrickými přímotopy. Se svítidly to tak dramatické není, ale v porovnání se zastaralou technologií vláknových žárovek jde o velmi úsporné zdroje. vláknová žárovka E27.jpg

Vydejte se cestou úspory

Starostlivost o životní prostÅ™edí považuje podle nedávno provádÄ›ných průzkumů veÅ™ejného mínÄ›ní vÄ›tÅ¡ina ÄŒechů za důležitou souÄást jejich života. Zajímáme se o alternativní zdroje vytápÄ›ní, zateplování objektů, kotlíkové dotace, a také o úsporu energií. Energetická sobÄ›staÄnost http://www.alies.cz/ ÄŒeské republiky by se mÄ›la stát dlouhodobým cílem, ale ty podstatné kroky ke snížení spotÅ™eby elektrické energie může udÄ›lat každý z nás. V souÄasné dobÄ› je v naší zemi stále jeÅ¡tÄ› v provozu nÄ›kolik stovek tisíc starých zářivek a žárovek s wolframovým vláknem. Nalezli byste je jak v průmyslových komplexech, tak i v nÄ›kterých domácnostech.

Využijte příhodné doby

V devadesátých letech se na trhu zaÄaly objevovat první kompaktní zářivky a na poÄátku nového milénia LED žárovky. Å lo ovÅ¡em o nové technologické postupy a první prototypy nemohly stávajícímu osvÄ›tlení konkurovat. Po technické stránce mÄ›ly Å™adu nedostatků a nezájmu spotÅ™ebitelů o tyto výrobky nahrávala i nepříznivá cena. StaÄily docela obyÄejné kupecké poÄty, aby bylo jasné, že jde spíše o módní záležitost, novinku, která ovÅ¡em příliÅ¡ úspor nepÅ™ináší.žárovka se závitem E14.jpg
Mezitím se vÅ¡ak vývoj posunul kupÅ™edu a spolu s ním i cenová politika. Dnes se vynaložená investice do LED svÄ›telných zdrojů vrací již za nÄ›kolik mÄ›síců právÄ› díky enormnÄ› nízkému příkonu, ve srovnání s klasickou žárovkou se žhavicím vláknem. Opravdu již nemá význam mít v lustru zaÅ¡roubovanou stowattovou žárovku, která svítí zhruba tisíc hodin. Vyměňte ji za LED zdroj o stejném svÄ›telném toku, ale s mnohonásobnÄ› nižším příkonem. S pÅ™ibližnÄ› stejnými svÄ›telnými parametry vystaÄíte u zmiňované „sto wattovky“ s 20 WLED žárovkou.