Jak správně vybrat schneider zásuvky?


Stavba nebo rekonstrukce domu Äi bytu rozhodnÄ› není jednoduchá záležitost. Je potÅ™eba vÅ¡e dobÅ™e pÅ™ipravit a naplánovat. A jednou z onÄ›ch vÄ›cí, na které si musíme dát pozor, je správný výbÄ›r elektrické schneider zásuvky. ProÄ je to tak důležité?

Správný výbÄ›r zásuvek nám může uÅ¡etÅ™it v budoucnu spoustu starostí, a Äasto i penÄ›z. Je tedy dobré vÅ¡e pÅ™edem řádnÄ› promyslet. K tomu, abyste i v budoucnu byli s výbÄ›rem zásuvek spokojeni, poslouží následující tipy.
ilustrace zásuvky a kabelu
V první Å™adÄ› je tÅ™eba vzít v úvahu, že v dneÅ¡ní dobÄ› se nedÄ›lají už jen klasické bílé zásuvky (i když ty jsou stále nejÄastÄ›ji k vidÄ›ní). Dnes můžete mít elektrické zástrÄky vÅ¡ech možných tvarů a barev. NÄ›kdy může být obtížné se v té nabídce zorientovat.

Nejprve je tedy tÅ™eba uvážit, jaký typ bude vhodný právÄ› pro nás. V první Å™adÄ› je potÅ™eba se zamyslet, do jaké místnosti zásuvka půjde. Bude to obývák? Ložnice? KuchynÄ›? Nebo snad koupelna? Poté bychom mÄ›li vzít v úvahu, v jakém stylu máme náš byt Äi dům zařízený.

Lidé s moderním bydlením plným kovu a lesku nejspíše nebudou sahat po zásuvce se vzorem dřeva nebo ornamentálním tvarem. Na druhou stranu lidé bydlící ve starším domě by si neměli vybírat zásuvku s vysokým kovovým leskem.

Tím bychom vyÅ™eÅ¡ili problém celkového vzhledu. Je tu vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› jedna palÄivá otázka: kolik pÅ™esnÄ› zástrÄek by tam mÄ›lo být? Jedna? DvÄ›? Nebo dokonce tÅ™i? To je pomÄ›rnÄ› důležitý, avÅ¡ak pÅ™ehlížený problém. Koneckonců pokud vyberete Å¡patnÄ›, budete muset nakonec situaci Å™eÅ¡it prodlužovacím kabelem, což není vždy ideální.
ÄlovÄ›k zapojující kabel do zásuvky

PoÄet zásuvek by mÄ›l být odvislý od poÄtu zařízení, která budou najednou zapojena. V obývacím pokoji to typicky bývá televize, DVD pÅ™ehrávaÄ, případnÄ› poÄítaÄ. Pokud si zatím nejste jisti, je lepší vzít radÄ›ji zásuvku víceÄetnou. UÅ¡etříte si tak v budoucnu starosti.

Na druhou stranu, pokud už pÅ™edem víte, že zásuvka bude využívána pouze obÄasnÄ›, potom staÄí jedna zástrÄka, zvláštÄ› pokud bude umístÄ›na na dobÅ™e viditelném místÄ›, nebo pokud je potÅ™eba uÅ¡etÅ™it co nejvíce prostoru.

Pokud se rozhodneme pro víceÄetnou zásuvku, je potÅ™eba také popÅ™emýšlet nad tím, zda budeme chtít vertikální nebo horizontální. Vertikální bývají oblíbenÄ›jší, ovÅ¡em ani horizontální není tÅ™eba zatracovat. V případÄ›, že u zásuvek máte například psací stůl, se horizontální rozhodnÄ› vyplatí.

A jak vyberete vy? Jak vidíte, není zrovna snadné vybrat to nejlepší. Věřte však, že pořádné zamyšlení a plánování v rané fázi vám ušetří spoustu starostí a nejspíše i peněz později. A to za to stojí, ne?