Rekonstrukce kuchyně


Základem je plánek
NapÅ™ed si Å™eknÄ›te, jaký typ byste chtÄ›li, a hlavnÄ› si peÄlivÄ› vÅ¡e rozmyslete. Takovým prvotním krokem je narýsovat si plánek celé místnosti, ale nezapomeňte do nÄ›ho zanést vÅ¡e potÅ™ebné. Nejprve pÅ™eměřte celou místnost, ovÅ¡em dbejte na pÅ™esnost, protože ta bude pÅ™i dalších fázích pÅ™estavby velice důležitá. ZaznaÄte do plánku vÅ¡echna okna i dveÅ™e a následnÄ› i přípojky a různé sítÄ›. S tÄ›mi můžou nadejít nÄ›kdy velké problémy, ale pokud ponecháte spotÅ™ebiÄe, tam kde byli původnÄ›, tak si spoustu práce uÅ¡etříte, protože nebudete muset pÅ™ekopávat celé rozvody. Podle celého prostoru se dá nejlépe urÄit následný tvar kuchynÄ›. Nabízí se zde spousta tvarů, ale vždy dbejte na využití co nejvíce prostoru. Takovou obecnou zásadou je, že by se v ní mÄ›li normálnÄ› pohybovat pÅ™i práci dva lidé.
stropní svítidlo
Nábytek
Dnes se vyrábí spousta elegantních kuchyní, ovÅ¡em se vzhledem to moc nepÅ™ehánÄ›jte. Sice musí být nádherný, ale nesmí nijak moc naruÅ¡ovat design zbytku domu. Pokud bydlíte na vesnici, tak se nejÄastÄ›ji preferují svÄ›tlé odstíny s přírodním nádechem, takže dÅ™evÄ›ným motivem rozhodnÄ› chybu neudÄ›láte. Zbytek už je jen na Vás a na VaÅ¡em vkusu. My se dále zaměříme na výbÄ›r desky, protože na ty jsou pÅ™i vaÅ™ení kladeny opravdu velké nároky. Co se týÄe vzhledu, tak jsou pÄ›kné kamenné vzory. Vždy hlavnÄ› dbejte na její kvalitu a pevnost, aby vydržela i nÄ›jak mechanické poÅ¡kození.
moderní místnost
Osvětlení
Nejlepším Å™eÅ¡ením je primární svítidlo umístit doprostÅ™ed místnosti, protože ji vÅ¡ude nádhernÄ› osvÄ›tlí. Do nÄ›ho bych urÄitÄ› zvolil žárovku Philips Hue. Ta se Å™adí mezi chytré žárovky, protože není problém ji ovládat ani pÅ™es mobil. Umožňuje nejen klasické vypínání, ale i regulaci svítivosti a další možnosti, což je velkou výhodou. Dále pak například pod skříňky nad linkou u můžete umístit LED pásky a další místa, kde se bude vaÅ™it obohatit o další svÄ›tla.