Podle čeho se orientovat při výběru zářivek


Jak se v tom všem máme vyznat

Na krabiÄce žárovky nebo na obalu zářivkového svítidla máte vyznaÄen příkon ve Wattech a zároveň hodnotu svÄ›telného toku v lumenech. Dříve jsme byli zvyklí pamatovat si pouze „wattáž“ a podle ní jsme se snadno orientovali pÅ™i volbÄ› vhodného osvÄ›tlení. Zkrátka jsme vÄ›dÄ›li, že obyÄejná „stovka“ žárovka vystaÄí na svícení v obýváku, a že na toaletÄ› nám postaÄí ÄtyÅ™icítka. Dnes se vÅ¡ak nelze podle Wattů orientovat, existují sice pÅ™evodní tabulky, ale ty nejsou smÄ›rodatné, protože se neustále výrobci snaží příkon stlaÄit na co nejnižší hodnotu a zároveň zvýšit svÄ›telný tok.

osvětlení

Musíme se tedy nauÄit zjiÅ¡Å¥ovat optimální množství svÄ›tla v místnosti podle skuteÄných doporuÄovaných hodnot stanovených bytovými architekty a lékaÅ™i. Tato hodnota se uvádí v luxech a nemÄ›la by být ani příliÅ¡ vysoká, ani nízká.
Co si vÅ¡ak poÄít, když víme, kolik luxů je tÅ™eba, ale na obalu žárovky nebo kompaktní Äi lineární zářivky se uvádí lumeny? Pamatujte si jednoduché pÅ™evodní pravidlo, že pro potÅ™ebnou plochu osvitu (napÅ™. centrální svítidlo v pokoji o rozmÄ›rech 3 x 4 metry = 12 ÄtvereÄních metrů) potÅ™ebujete poÄet luxů vynásobit metry ÄtvereÄními (v tomto případÄ› dvanácti). Výsledkem je poÄet lumenů, které jsou tÅ™eba, a ty již naleznete na obalu svítidla. Jeden lux je zkrátka jeden lumen na ÄtvereÄní metr.

žárivka led

A kolik luxů je tedy zapotřebí v kuchyni, kolik v obýváku a kolik ve sklepě?

  • 50 luxů – s tím vystaÄíte jen ve sklepech a podzemních prostorách jako orientaÄní zdroj pro pohyb osob.
  • 75 luxů – tento osvit je vhodný pouze pro garáže, pojezdová a parkovací místa.
  • 100 luxů – pro vÅ¡echny chodby, skladové prostory, odpoÄinkové místnosti na pracoviÅ¡tích.
  • 150 luxů – dílenské prostory, napÅ™. garáže vybavené dílenským stolem, chodby a pÅ™edsínÄ›, kde se nachází zrcadla, a vÅ¡echny schodiÅ¡tÄ›.
  • 200 luxů – ideální pro záchody, koupelny, svÄ›tla nad jídelními kouty, Äekárny v lékaÅ™ských ordinacích a v dopravních uzlech, spižírny, pÅ™evlékárny a Å¡atny.
  • 300 luxů – takto by se mÄ›ly vybavit místnosti dÄ›tských pokojů, pracoven, uÄeben, kancelářských prostor, zkrátka vÅ¡ude, kde je tÅ™eba Äíst z papírových dokumentů
  • 500 luxů – lékaÅ™ská pracoviÅ¡tÄ› ambulancí a kuchyňská pracoviÅ¡tÄ› (osvÄ›tlení kuchyňské linky).
  • 1000 luxů – vysoké požadavky na intenzitu svÄ›tla kladou operaÄní sály.
  • 1500 luxů – jeÅ¡tÄ› vyšší požadavky jsou zapotÅ™ebí u jemné mechaniky pÅ™i výrobÄ› Å¡perků, hodinek apod.