LED zářivky mohou posloužit i na balkoně nebo lodžii


Pobyt na balkonÄ› ve veÄerních hodinách může být romantický zvláštÄ› tam, odkud je pÄ›kný výhled na mÄ›sto nebo ÄásteÄnÄ› osvÄ›tlené přírodní panorama. Můžeme té romantice jít trochu naproti vhodným osvÄ›tlením, které nebude příliÅ¡ strohé a upjaté, nebo dokonce oslňující.

lucerna

Jak osvítit balkon

VÄ›tÅ¡ina balkonů je osvÄ›tlována původními svítidly na stropech nebo na stÄ›nách pÅ™ibližnÄ› ve výšce hlavy. Toto centrální svítidlo vÅ¡ak nemůže poskytnout dostatek svÄ›tla tam, kde jej potÅ™ebujeme, a tak se pak povolává odborník, aby prodloužil svÄ›telný okruh i do periferních Äástí balkonu nebo lodžie. Jaké jsou možnosti a kterým svítidlům dát pÅ™ednost?

LED pásky – dnes je skuteÄnÄ› celá Å™ada možností, jak využít v praxi pÅ™ednosti LED diod. Jednou ze zajímavých variant jsou pásky. Pro venkovní prostÅ™edí balkonu volíme vždy diody zalité do silikonu, které dobÅ™e odolávají povÄ›trnostním vlivům. Pásky mají na spodní stranÄ› oboustrannou lepicí pásku, co dobÅ™e pÅ™ilne prakticky k jakémukoli povrchu. Snadno upravíte jejich délku podle potÅ™eby, můžete je libovolnÄ› tvarovat a umístit v podstatÄ› kamkoli. Jejich výhodou je dlouhá životnost, velmi nízká spotÅ™eba elektÅ™iny a napojení na externí napájecí zdroj, který můžete umístit do interiéru.

doutnavka

NástÄ›nná a stropní svítidla – opÄ›t pamatujte na patÅ™iÄnou odolnost vůÄi povÄ›trnostním vlivům. AÅ¥ už zvolíte jakékoli svítidlo, musí mít stupeň krytí alespoň IP 44. UvnitÅ™ mohou být pak umístÄ›ny kompaktní zářivkové trubice, klasické lineární anebo LED zářivky, LED diodové žárovky atd. U balkonových svÄ›tel rozhoduje pÅ™edevším barva bílého svÄ›tla. Chcete-li navodit příjemnou atmosféru a trochu té romantiky, radÄ›ji volte teplejší odstíny o teplotÄ› chromatiÄnosti kolem 3500 K. Naopak chladné namodralé odstíny, pÅ™ipomínající denní sluneÄní svÄ›tlo, jsou vhodné pro zvýšení pozornosti napÅ™. pÅ™i věšení prádla nebo drobné manuální práci.