LED zářivky a panely s nízkým příkonem a vysokou účinností


Pro osvÄ›tlení v domácnostech již prakticky zakoupíte pouze svítidla s obsahem luminoforu a smÄ›si emitující svÄ›telné záření, halogenové žárovky anebo polovodiÄová technologická Å™eÅ¡ení. Zastavme se u tÄ›ch poslednÄ› zmiňovaných.
Výraz LED vychází z angliÄtiny, znamená doslova Light Emitting Diode, což je dioda, vyzaÅ™ující svÄ›telný paprsek. Dioda je polovodiÄová elektrotechnická souÄástka, která je známa již z poÄátku 60. let minulého století.

technologie

Zprvu to byly pouze první ÄervenÄ› svítící diody, jimiž se mohli tvůrci pochlubit ve sdÄ›lovací technice, Å¡lo spíše o signalizaÄní prvky o velmi malém výkonu. Vývoj se vÅ¡ak nezastavil a moderní Äipy umožňují napájení tÄ›chto zdrojů svÄ›tla využít i v praktickém pojetí svítidel v domácnostech, na pracoviÅ¡tích a dokonce i v exteriéru jako náhradu veÅ™ejného osvÄ›tlení. Obrovský výkon polovodiÄových reflektorů umožňuje instalovat svítidla tam, kde dosud pÅ™evažovaly výbojky.

Přednosti LED technologie

PomÄ›r cena / výkon a dlouhá životnost – dnes již neplatí pravidlo známé pÅ™ed deseti lety, že Å¡lo o technologii v plenkách, jejíž cena byla navíc velmi vysoká a doba návratnosti se blížila životnosti, což bylo téměř nerentabilní. V souÄasné dobÄ› zakoupíte LED zářivky, panely a žárovky za pÅ™ijatelnou cenu, pÅ™iÄemž deklarovaná životnost je již mnohem delší, než tomu bývalo dříve. Investice se vrátí již za nÄ›kolik mÄ›síců provozu, neboÅ¥ je příkon elektrické energie ve srovnání s běžnou žárovkou mnohonásobnÄ› nižší.

led světlo

Barva svÄ›tla – zároveň neplatí znaÄné omezení barvy vyzaÅ™ovaného svÄ›tla. Tomuto osvÄ›tlení bylo Äasto vytýkáno, že svítí pouze chladným namodralým svÄ›tlem, které je vhodné spíše na pracoviÅ¡tÄ›, nikoli tam, kde chcete v klidu posedÄ›t nad šálkem Äaje a odpoÄívat. Nyní lze zakoupit model v barvách svÄ›tla v Å¡irokém rozpÄ›tí, od teplých barev bílého svÄ›tla (3000 K) až po ty studené (6500 K).