K čemu nám slouží výbojky


Kde vÅ¡ude se s výbojkami můžete setkat? NÄ›kteří lidé se domnívají, že jsou to pouze výkonné zdroje umÄ›lého svÄ›tla v pouliÄních lampách, ale to bychom jejich využití výraznÄ› omezili.
Projektory– výkonné osvÄ›tlení projekÄního plátna lze zajistit pouze dvÄ›ma způsoby – buÄ halogenovými, případnÄ› LED žárovkami, a to spíše pro menší plochy, anebo melathalogenidovou výbojkou. Podle toho se také odvíjí cena projektorů, nejsou totiž zrovna nejlevnÄ›jší vzhledem k tomu, že se musí zajistit dostateÄné chlazení výbojky a konstruovat svÄ›tlomet tak, aby byl zároveň bezpeÄný i pro obsluhu. pouliÄní lampa se sodíkovou výbojkou.jpg
PÅ™ední svÄ›tlomety aut– jistÄ› je vám známo, že existují tzv. xenony, a že je to dosud nejsilnÄ›jší zdroj svÄ›tla v automobilovém průmyslu. OpÄ›t se jedná o zmiňované halogenidové výbojky, a podobnÄ› jako u projektorů je cena tÄ›chto svÄ›tlometů mnohem vyšší, než u objímek pro halogenové žárovky. Montáž a demontáž svítidel také vyžaduje odborný zásah a nelze jej provádÄ›t bez patÅ™iÄných znalostí a technických pomůcek. Manipulace s vysokotlakými zdroji vyžaduje znaÄnou opatrnost.
ZemÄ›dÄ›lská produkce (pÄ›stitelské úÄely)– pÄ›stování zemÄ›dÄ›lských plodin a okrasných rostlin ve sklenících je podmínÄ›no dostatkem umÄ›lého svÄ›tla a k tomu jsou sklenÄ›né baňky plnÄ›né inertním plynem pod vysokým tlakem ideální. Nízké výrobní náklady a zavedená produkce umožňuje snížit cenu tÄ›chto výrobků na minimum a je to stále velmi výhodný způsob, jak zajistit rostlinám dostatek svÄ›tla po celý rok.rozsvícená lampa s výbojkou.jpg
Akvaristika a teraristika– chovatelé akvarijních ryb, obojživelníků a plazů budou znát speciální tzv. UVB výbojky s integrovaným, případnÄ› externím pÅ™edÅ™adníkem, které vytváří v umÄ›lých podmínkách simulaci denního plnospektrálního osvÄ›tlení, a tím dodávají zvířatům i složku bezpeÄného ultrafialového záření.
Exteriéry – koneÄnÄ› nejvÄ›tší podíl využívání tÄ›chto svÄ›telných zdrojů jsou venkovní prostory, kde kromÄ› veÅ™ejného osvÄ›tlení pracují každý den na různých sportoviÅ¡tích, dopravních uzlech, parkoviÅ¡tích, skladových a výrobních halách a nákupních centrech.