Jak instalovat zářivku T5 do akvária


Zářivkové trubice s koncovkou mezinárodnÄ› oznaÄenou jako T5 pÅ™edstavují pro akvaristiku ideální typ osvÄ›tlovací techniky. TÄ›ch důvodů, proÄ tomu tak je, je více. PÅ™edevším jde o pÅ™ijatelný pomÄ›r poÅ™izovací ceny a ceny za spotÅ™ebovanou energii k výkonu osvÄ›tlení. Dále je to jednoduchá montáž, více smÄ›rový osvit, dlouhá životnost a velmi dobré podání barev a teploty chromatiÄnosti.
Jakým způsobem lze instalovat zářivku t5 tak, aby splnila svůj úÄel a aby Å¡lo zároveň o esteticky pÅ™ijatelné Å™eÅ¡ení?

světlo

Závěsný modul

Velice elegantní způsob, který se mezi akvaristy rozšířil pÅ™edevším za posledních patnáct let. Na trhu se totiž zaÄala objevovat tÄ›lesa od výrobců, kteří si dobÅ™e uvÄ›domovali úskalí osvÄ›tlování vodních nádrží, zejména v souvislosti s oxidací a korozí u zdrojů umístÄ›ných v blízkosti vodní hladiny.
Princip spoÄívá v zavěšení kompaktního svítidla až se ÄtyÅ™mi trubicemi na ocelová lanka ze stropu nebo závÄ›sného podhledu. Výhodou je volitelná výška zavěšení v závislosti na svÄ›telném výkonu a optimální vzdálenosti od hladiny, kam je umožnÄ›n snadný přístup.

osvětlení akvária

SouÄást krytu

Standardní a nejÄastÄ›jší Å™eÅ¡ení v minulosti, kdy byli akvaristé závislí na výrobcích svítidel zabudovaných uvnitÅ™ horního krytu. VÄ›tÅ¡ina z nich se také snažila vyrábÄ›t svítidla svépomocí, a ne vždy Å¡lo o ideální, a hlavnÄ› bezpeÄný způsob. Dnes je na trhu Å™ada krytů pro různé rozmÄ›ry akvárií s integrovaným svÄ›tlem, ale Äastým úskalím tohoto Å™eÅ¡ení bývá nízký výkon svÄ›tel. Jde totiž zejména o dostateÄný osvit kvůli růstu rostlin a v tÄ›chto případech je tÅ™eba volit v závislosti na objemu nádrže patÅ™iÄnÄ› výkonné zářivky. NapÅ™. u délky nádrže 120 cm a standardní výšky 60 a hloubky 45 cm postaÄí pro dobrý růst rostlin jedna trubice T5 v délce 90 cm o příkonu 54 W. ObecnÄ› se mezi akvaristy doporuÄuje výkon osvÄ›tlení 1 W na 2 litry vody, ale to platí spíše pro zářivky T8, které mají nižší úÄinnost.