S kvalitními světly nezabloudíte


Jízda za denního svÄ›tla a v noci jsou dvÄ› zcela odliÅ¡né disciplíny. Za dne to laikovi může pÅ™ipadat daleko nároÄnÄ›jší, jelikož se na silnicích pohybuje daleko více aut než v noÄních hodinách, ale bÄ›hem dne je obvykle výborná viditelnost, což mnoho potencionálních nepříjemností pomůže eliminovat. Jakmile ale padne závoj tmy, viditelnost se sníží takÅ™ka na nulu. PrávÄ› proto je dobré mít v autÄ› nainstalována kvalitní svÄ›tla, se kterými dokážete bezpeÄnÄ› identifikovat případnou hrozbu dostateÄnÄ› vÄas i za zhorÅ¡ených povÄ›trnostních podmínek. Existuje celá Å™ada znaÄek autožárovek, ale každý Å™idiÄ, který má alespoň základní pÅ™ehled moc dobÅ™e ví, že nejlepší jsou spolehlivé autožárovky Lightpark.Kulatý svÄ›tlomet.jpg

Pokaždé, když se vydáváte na cesty v noÄní hodinu nebo bÄ›hem hustého sněžení, respektive mlhy nebo deÅ¡tÄ›, trochu riskujete. Abyste snížilo riziko z toho vyplývající na absolutní minimum, nemÄ›li byste používat ménÄ› kvalitní Äi dokonce zcela nekvalitní svÄ›tla. Jejich jediným plusem je fakt, že jsou pomÄ›rnÄ› levná, ale ani jedno z nich není natolik levné, aby se v koneÄném důsledku jeho koupÄ› vyplatila. Kupovat si autožárovky pokoutnÄ› nÄ›kde u pochybného stánku nebo v nepříliÅ¡ důvÄ›ryhodném e-shopu tedy není zrovna nejchytÅ™ejší nápad na svÄ›tÄ›. Vždy dejte na kvalitu, i když stojí o nÄ›co více. Vyplatí se to nakonec i po té finanÄní stránce.Reflektor od Mercedesu.jpg

Žárovky do auta OSRAM nejsou zas tak drahé. Vyjdou vás obvykle na necelé dvÄ› tisícovky, což není v dneÅ¡ní dobÄ› žádná vysoká cena. Montují se stejný způsobem, jako další typy. Mají z logiky vÄ›ci stejné závity. Pokud dáváte pÅ™ednost servisním službám, tento fakt vás nemusí zajímat, ale pokud budete chtít uÅ¡etÅ™it, můžete instalaci provést sami. Není to složité, zvláštÄ› s přísluÅ¡ným manuálem. Pamatujte ale, že v tomto případÄ› byste mÄ›li pracovat v rukaviÄkách. Kvůli funkci není totiž vhodné povrch žárovky upatlat, tÅ™eba i svými otisky.