Podnikání versus pracovní poměr


Nejspíše každý z nás už pÅ™emýšlel o tom, zda má zaÄít radÄ›ji podnikat nebo se vrhnout do pracovního pomÄ›ru, tedy nechat se zamÄ›stnat. Podnikání se může jevit jako příjemná příležitost chopit kariéru do svých rukou. Být zamÄ›stnancem nám zase dává výhodu v tom, že se nemusíme starat o organizaci naší práce a jiné zodpovÄ›dné a důležité aspekty. Ne ovÅ¡em každý podnikatel nutnÄ› musí na trhu práce uspÄ›t, a i pÅ™es neustále lákající motivaÄní citáty o tom, jak ti nejlepší podnikatelé na svÄ›tÄ› vydÄ›lávají miliony korun se to zrovna nám povést nemusí. ZamÄ›stnaní lidé si zase mohou stěžovat na nedostatek Äasu, a tak moc známý stereotyp. Nezbývá, než se rozhodovat dle svého uvážení a posouzení toho, co nám, jakožto osobÄ›, bude nejlépe vyhovovat.
Kavárna, barista, práce

Podnikání

Z různých filmů, Älánků a literatury se může jevit jako příjemný a jednoduchý zdroj penÄ›z. Opak je ale pravdou. PoÄítejte s tím, že pokud se vrhnete do nÄ›jakého byznysu, budete Äelit organizaÄním vÄ›cem, odvodu daní, bÄ›hání po úřadech a shánÄ›ní klientů zcela sami. Taktéž budete ze zaÄátku nejspíše sami vykonávat více druhů prací, jakožto úÄetnictví, výrobu, prodej a tak dále. Pokud ale myslíte, že tyto vÄ›ci zvládnete a víte o sobÄ›, že jste organizaÄní typ a jen tak nÄ›co vás nevyvede z míry, urÄitÄ› neváhejte business vyzkouÅ¡et. SamozÅ™ejmÄ›, že s dobrým nápadem můžete Äasem vydÄ›lávat více něž v normálním povolání. Poté můžete z vaší práce těžit a budete spokojeni.
Podnikání, kancelář, práce

Pracovní poměr

ZamÄ›stnaných lidí na svÄ›tÄ› pÅ™evládá. Dá se říct, že je to pohodlnÄ›jší způsob vydÄ›lávání než podnikání. Jen podepíšete smlouvu, zauÄíte se a chodíte do práce. ÚÄetnictví, danÄ› a další organizaÄní struktury za vás Å™eší zamÄ›stnavatel. Nevýhoda může být pro nÄ›koho v tom, že do práce prostÄ› musíte každý den chodit, jinak o ni můžete pÅ™ijít. Taktéž ale platí, že si i v zamÄ›stnání můžete pÅ™ijít na velmi sluÅ¡né peníze.