Kamenictví - Kamenosochařství REKOP

Kamenictví - REKOP

František Drnovský ml.

736 763 814

František Drnovský st.

603 454 580

E-mail

info@rekop.cz

Dotazníkový formulář

Žula

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle šedé, ale záleží na podílu znečištění oxidy kovů a jiných příměsí, které jim dávají rozmanité zabarvení.

Pokud hledáte specifický materiál a není zde v této galerii, neváhejte nás kontaktovat!
© 2006 | webmaster: Jay-Jay | webdesign: saecco